[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: ::
:: دوره 5، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1399 ) ::
جلد 5 شماره 1 صفحات 36-25 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تلاقی‌‌پذیری و برخی ویژگی‌های دانهال‌های به‌دست آمده از تلاقی ورد وحشی ایرانی (Rosa iberica Stev.) با گل محمدی و برخی رقم‌های تجاری ورد
حبیب حسینی، بهمن زاهدی، ابوالفضل جوکار، مریم جعفرخانی کرمانی، اکبر کرمی
دانشگاه لرستان
چکیده:   (979 مشاهده)
یکی از 14 گونه ورد وحشی بومی ایران، Rosa iberica می‌باشد. این گیاه دارای گل‌‌ها و برگ‌‌های معطر است. بنابراین، یکی از مهم­ترین هدف‌های این پژوهش بررسی قابلیت تلاقی پذیری این ورد بومی ایران با گل محمدی و چند رقم‌ تجاری ورد و همچنین بررسی تنژگی رویان و برخی ویژگی‌های ریخت شناسی نتاج آن‌ها بود. این پژوهش برای بررسی امکان تلاقی‌‌پذیری R. iberica با گل محمدی و 3 رقم تجاری ورد Avalanch، Red One وDolce Vita  در قالب طرح بلوک به طور کامل تصادفی برای بخش دورگه‌‌‌گیری و طرح به طور کامل تصادفی برای بخش نجات رویان در 5 تکرار انجام شد. نتیجه‌های به‌دست آمده از این پژوهش نشان داد که بیشترین درصد تشکیل وردبر (میوه ورد) و بیشترین میانگین شمار بذر در هر وردبر از تلاقی R. iberica با گل محمدی به ترتیب 34% و 40/13% به‌دست آمد. همچنین R. iberica به عنوان والد گرده دهنده در تلاقی با والد بذری گل محمدی متفاوت بود و وردبر و بذر کمی تولید کرد. نتیجه‌های به‌دست آمده از تلاقی‌ها نشان داد که بیشترین ارتفاع، میانگین شمار برگ و درصد سبزی برگ و میزان کلروفیل مربوط به نژادگان‌ Id5 بود. تنها تلاقی بین
R. iberica به‌‌عنوان والد گرده دهنده و رقم Red One به‌‌عنوان والد مادری موفق نبود و وردبر‌ها چند روز پس از تلاقی روی بوته خشک شدند و ریزش کردند. در تلاقی بین R. iberica با رقم Avalanch و همچنین R. iberica  با رقم Dolce Vita میانگین شمار بذر در هر وردبر به ترتیب 20/10% و 80/6% به‌دست آمد. در تلاقی بینR. iberica  به‌‌عنوان والد گرده دهنده با رقم Avalanch به‌‌عنوان والد مادری و همچنین R. iberica  به‌‌عنوان والد گرده دهنده با رقم Dolce Vita به‌‌عنوان والد مادری شمار زیادی از گیاهچه‌‌های تولیدی در مراحل اولیه رشد در محیط کشت MS از بین رفتند. در تلاقی R. iberica  با Avalanch و Dolce Vita نتاج به‌دست آمده بیشترین بد شکلی گیاه را نشان دادند که می‌توان این نتیجه‌ها را به نبود سازگاری گامتوفیتیک، ناهنجاری‌‌های میوزی و تجمع ژن‌‌های مغلوب زیان‌‌آور یا تفاوت در سطح چندگانی نتاج به‌دست آمده نسبت داد. یافته‌‌های این پژوهش نشان داد که R. iberica  با تولید بیشترین شمار وردبر و میانگین تولید بذر بالا برای گزینش به عنوان والد مادری بسیار مناسب است و همچنین نژادگان‌ به‌دست آمده در بیشتر واسنجه ها از والدها برتر بود که می‌تواند برای برنامه بهنژادی پیش رو برای بررسی ویژگی‌های گل، عطر گل و برگ نوید بخش باشد.
واژه‌های کلیدی: تلاقی پذیری، ورد بومی، گل محمدی، R. iberica
متن کامل [PDF 389 kb]   (161 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/8/8 | پذیرش: 1399/11/26 | انتشار: 1400/2/13
فهرست منابع
1. Aabdolmohammadi, M., Kermani, M.J., Zakizadeh, H., Hamidoghliy, Y. (2014). In vitro embryo germination and interploidy hybridization of rose (Rosa sp). Euphytica, 198, 255-264. [DOI:10.1007/s10681-014-1098-0]
2. Andersson, S.C. (2009). Carotenoids, tocochromanols and chlorophylls in sea buckthorn berries (Hippophae rhamnoides) and rose hips (Rosa sp.). Ph.D. Thesis, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, Sweden.
3. Assareh, M.H., Mamaghani, B.A., Zare, A.Gh., Shahrzad, S. (2005). Effects of culture media and plant growth regulators on in vitro shoot proliferation of Damask rose (Rosa damascena Mill.). Pajouhesh & Sazandegi, 72 pp: 45-57 (In Persian).
4. Boskabady, M.H., Shafei, M., Saberi, N.Z., Amini, S. (2011). Pharmacological effects of Rosa damascena. Iran. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 14, 295-307.
5. Caser, M., Ballardini, M., Cassetti, A., Ghione, G.G., Mansuino, A. Giovannini, A., Scariot., V. (2017). In vitro culture to improve breeding activities in Rosa hybrida. Acta Horticulturae, 141-148. [DOI:10.17660/ActaHortic.2017.1155.19]
6. Copeland, L.O., Mc Donald, M.B. (1995). Principles of Seed Science and Technology. Third Edition, Chapman and Hall, New York, 236pp.
7. De Vries, D.P., Dubois, L.A. M.D. (1996). Rose breeding: Past, present, prospects. Acta Horticulturae, 424, 241-248. [DOI:10.17660/ActaHortic.1996.424.43]
8. De Vries, D.P., Dubois, L.A.M. (1983). Pollen and pollination experiments. X. the effect of repeated pollination on fruit and seed set in crosses between the hybrid tea rose cvs. Sonia and Ilona. Euphytica, 32, 685-689. [DOI:10.1007/BF00042147]
9. De Vries, D.P., Dubois, L.A.M. (2001). Developments in breeding for horizontal and vertical fungus resistance in roses. Acta Horticulturae, 552, 103-112. [DOI:10.17660/ActaHortic.2001.552.10]
10. Giovannini, A., Mascarello, C., Gaggero, L., Pipino, L., Mansuino, A. (2009). Hybrid-Tea rose breeding: approaches to increase seed production and germination. Proceedings of the 53rd Society of Agricultural Genetics Annual Congress Torino, Italy.
11. Gudin, S. (1992). Influence of bud chilling on subsequent reproductive fertility in roses. Horticulture Science, 51, 139-144. [DOI:10.1016/0304-4238(92)90112-P]
12. Gudin, S. (2000). Rose: Genetics and Breeding. Chapter17. In: Janick, ed. Plant Breeding Reviews. John Wiley and Sons, Inc, 159-189. [DOI:10.1002/9780470650134.ch3]
13. Gudin, S., Mouchotte, J. (1996). Integrated research in rose improvement. A breeder experience. Acta Horticulturae, 424, 285-292. [DOI:10.17660/ActaHortic.1996.424.51]
14. Hiscox, J.D. Israelstam, G.F. (1979). A method for the extraction of chlorophyll from leaf tissue without maceration. Canadian Journal of Botany, 57, 1332-1334. [DOI:10.1139/b79-163]
15. Hosseini, H., Farahmand, H., Saffari, V.R. (2014). Effects of foliar application of ascorbic acid, thiamine and GA3 on growth, flowering and some biochemical characteristics of marigold. Iranian Journal of Horticultural Science and Technology, 15 (1), 85-96 (In Persian).
16. Jackson, G.A.D. Blundell, J.B. 1963. Germination in Rosa. Journal of Horticultural Science, 38, 310-320. [DOI:10.1080/00221589.1963.11514082]
17. Jacob, Y., Ferreo., F. (2003). Pollen Grain and Tubes. In: A V Roberts, T. Debener, S. Gudin (eds.). Encyclopedia of Rose Science. Elsevier, 518-523. [DOI:10.1016/B0-12-227620-5/00195-6]
18. Jowkar, A., Karami, A. (2018). Characterization of volatile organic compounds from leaves of Rosa iberica Stev. Acta Horticulturae, 1190, 141-144. [DOI:10.17660/ActaHortic.2018.1190.24]
19. Koobaz, P., Kermani, M.J., Hosseini, Z., Jowkar, A., Khatamsaz, M. (2011). Biosystematic study of Rosa (Sect. Pimpinellifoliae) and described R. iberica (Rosaceae) as a new species from Iran, Rostaniha (In Persian). 12, 51-62.
20. Mohammadian, M.A., Kasmaei, P.R., Omidi, Z., Ghanati, F., Tarang, A. (2012). Morphologic and physiologic effects on polyploidy induction in Citrus aurantifolia. Journal of Plant Biology, 12, 13-24 (In Persian).
21. Mokadem, H., Meynet, J., Jacob, Y., Gudin, S. (2000). Utilization of parthenogenetic diploid plants of Rosa hybrida L. in interspecific hybridizations. Proc. 19th international symposium improvement ornamental plants. Acta Horticulturae, 508, 185-190. [DOI:10.17660/ActaHortic.2000.508.24]
22. Moradian M., Bagheri A.R., Marashi S.H., Nemati S.H., Sharifi, A. (2015) Effect of media composition and plant growth regulators on in vitro regeneration of Rosa canina and Rosa beggeriana. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 32, 1-13 (In Persian).
23. Morey, D. (1959). Observations on the genetics of doubleness in roses. American Rose Annual, 44,113-116.
24. Movahed, Gh., Ahmadi, N., Moieni, A., Nasiri, A. (2017). Assessment of farming and microscopic of self and cross-incompatibility in tow valuable Damask rose ecotypes. Journal of Crops Improvement (Journal of Agriculture), 19, 505-516 (In Persian).
25. Ogilvie, I., Cloutier, D., Arnold, N., Jui, P.Y. (1991). The effect of gibberellic acid on fruit and seed set in crosses of garden and winter hardy Rosa accessions. Euphytica, 52, 119-123. [DOI:10.1007/BF00021324]
26. Ozkan, G.O., Sagdic, N., Baydar, G., Baydar, H. (2004). Note: Antioxidant and antibacterial activities of Rosa damascena flower extracts. Food Science and Technology International, 10, 277-281. [DOI:10.1177/1082013204045882]
27. Setzer, W.N. (2009). Essential oils and anxiolytic aromatherapy. Natural Product Communications, 4, 1305-1316. [DOI:10.1177/1934578X0900400928]
28. Sharma, D.R., Kur, R., Kumar, K. (1996). Embryo rescue in plants - a review. Euphytica, 89, 325-337. [DOI:10.1007/BF00022289]
29. Visser, T., de Vries, D.P., Scheurink, J.A.M. Welles, G.W.H. (1977). Hybrid tea-rose pollen. II. Inheritance of pollen viability. Euphytica, 26, 729-732. [DOI:10.1007/BF00021698]
30. Shoaf, W.T., Lium, B.W. (1976). Improved extraction of chlorophyll a and b from algae using dimethylsulfoxide. Limnology and Oceanography, 21, 926-928. [DOI:10.4319/lo.1976.21.6.0926]
31. Yokoya, K., Roberts, A.V., Mottley, J., Lewis, R., Brandham, P.E. (2000). Nuclear DNA amounts in roses. Annuals of Botany, 85, 557-561. [DOI:10.1006/anbo.1999.1102]
32. Zlesak, D.C. (1998). Inbreds of 'Carefree Beauty'. Rose Hybridizers Association Newsletter, 28, 16. [DOI:10.1145/333668.333676]
33. Zlesak, D.C. (2006). Rosa hybrida L. In: Anderson N.O. (ed.), Flower Breeding and Genetics: Issue, Challenges, and opportunities for the 21st century. Springer. Dordrecht, 695-738. [DOI:10.1007/1-4020-4428-3_27]
34. Aabdolmohammadi, M., Kermani, M.J., Zakizadeh, H., Hamidoghliy, Y. (2014). In vitro embryo germination and interploidy hybridization of rose (Rosa sp). Euphytica, 198, 255-264. [DOI:10.1007/s10681-014-1098-0]
35. Andersson, S.C. (2009). Carotenoids, tocochromanols and chlorophylls in sea buckthorn berries (Hippophae rhamnoides) and rose hips (Rosa sp.). Ph.D. Thesis, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, Sweden.
36. Assareh, M.H., Mamaghani, B.A., Zare, A.Gh., Shahrzad, S. (2005). Effects of culture media and plant growth regulators on in vitro shoot proliferation of Damask rose (Rosa damascena Mill.). Pajouhesh & Sazandegi, 72 pp: 45-57 (In Persian).
37. Boskabady, M.H., Shafei, M., Saberi, N.Z., Amini, S. (2011). Pharmacological effects of Rosa damascena. Iran. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 14, 295-307.
38. Caser, M., Ballardini, M., Cassetti, A., Ghione, G.G., Mansuino, A. Giovannini, A., Scariot., V. (2017). In vitro culture to improve breeding activities in Rosa hybrida. Acta Horticulturae, 141-148. [DOI:10.17660/ActaHortic.2017.1155.19]
39. Copeland, L.O., Mc Donald, M.B. (1995). Principles of Seed Science and Technology. Third Edition, Chapman and Hall, New York, 236pp.
40. De Vries, D.P., Dubois, L.A. M.D. (1996). Rose breeding: Past, present, prospects. Acta Horticulturae, 424, 241-248. [DOI:10.17660/ActaHortic.1996.424.43]
41. De Vries, D.P., Dubois, L.A.M. (1983). Pollen and pollination experiments. X. the effect of repeated pollination on fruit and seed set in crosses between the hybrid tea rose cvs. Sonia and Ilona. Euphytica, 32, 685-689. [DOI:10.1007/BF00042147]
42. De Vries, D.P., Dubois, L.A.M. (2001). Developments in breeding for horizontal and vertical fungus resistance in roses. Acta Horticulturae, 552, 103-112. [DOI:10.17660/ActaHortic.2001.552.10]
43. Giovannini, A., Mascarello, C., Gaggero, L., Pipino, L., Mansuino, A. (2009). Hybrid-Tea rose breeding: approaches to increase seed production and germination. Proceedings of the 53rd Society of Agricultural Genetics Annual Congress Torino, Italy.
44. Gudin, S. (1992). Influence of bud chilling on subsequent reproductive fertility in roses. Horticulture Science, 51, 139-144. [DOI:10.1016/0304-4238(92)90112-P]
45. Gudin, S. (2000). Rose: Genetics and Breeding. Chapter17. In: Janick, ed. Plant Breeding Reviews. John Wiley and Sons, Inc, 159-189. [DOI:10.1002/9780470650134.ch3]
46. Gudin, S., Mouchotte, J. (1996). Integrated research in rose improvement. A breeder experience. Acta Horticulturae, 424, 285-292. [DOI:10.17660/ActaHortic.1996.424.51]
47. Hiscox, J.D. Israelstam, G.F. (1979). A method for the extraction of chlorophyll from leaf tissue without maceration. Canadian Journal of Botany, 57, 1332-1334. [DOI:10.1139/b79-163]
48. Hosseini, H., Farahmand, H., Saffari, V.R. (2014). Effects of foliar application of ascorbic acid, thiamine and GA3 on growth, flowering and some biochemical characteristics of marigold. Iranian Journal of Horticultural Science and Technology, 15 (1), 85-96 (In Persian).
49. Jackson, G.A.D. Blundell, J.B. 1963. Germination in Rosa. Journal of Horticultural Science, 38, 310-320. [DOI:10.1080/00221589.1963.11514082]
50. Jacob, Y., Ferreo., F. (2003). Pollen Grain and Tubes. In: A V Roberts, T. Debener, S. Gudin (eds.). Encyclopedia of Rose Science. Elsevier, 518-523. [DOI:10.1016/B0-12-227620-5/00195-6]
51. Jowkar, A., Karami, A. (2018). Characterization of volatile organic compounds from leaves of Rosa iberica Stev. Acta Horticulturae, 1190, 141-144. [DOI:10.17660/ActaHortic.2018.1190.24]
52. Koobaz, P., Kermani, M.J., Hosseini, Z., Jowkar, A., Khatamsaz, M. (2011). Biosystematic study of Rosa (Sect. Pimpinellifoliae) and described R. iberica (Rosaceae) as a new species from Iran, Rostaniha (In Persian). 12, 51-62.
53. Mohammadian, M.A., Kasmaei, P.R., Omidi, Z., Ghanati, F., Tarang, A. (2012). Morphologic and physiologic effects on polyploidy induction in Citrus aurantifolia. Journal of Plant Biology, 12, 13-24 (In Persian).
54. Mokadem, H., Meynet, J., Jacob, Y., Gudin, S. (2000). Utilization of parthenogenetic diploid plants of Rosa hybrida L. in interspecific hybridizations. Proc. 19th international symposium improvement ornamental plants. Acta Horticulturae, 508, 185-190. [DOI:10.17660/ActaHortic.2000.508.24]
55. Moradian M., Bagheri A.R., Marashi S.H., Nemati S.H., Sharifi, A. (2015) Effect of media composition and plant growth regulators on in vitro regeneration of Rosa canina and Rosa beggeriana. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 32, 1-13 (In Persian).
56. Morey, D. (1959). Observations on the genetics of doubleness in roses. American Rose Annual, 44,113-116.
57. Movahed, Gh., Ahmadi, N., Moieni, A., Nasiri, A. (2017). Assessment of farming and microscopic of self and cross-incompatibility in tow valuable Damask rose ecotypes. Journal of Crops Improvement (Journal of Agriculture), 19, 505-516 (In Persian).
58. Ogilvie, I., Cloutier, D., Arnold, N., Jui, P.Y. (1991). The effect of gibberellic acid on fruit and seed set in crosses of garden and winter hardy Rosa accessions. Euphytica, 52, 119-123. [DOI:10.1007/BF00021324]
59. Ozkan, G.O., Sagdic, N., Baydar, G., Baydar, H. (2004). Note: Antioxidant and antibacterial activities of Rosa damascena flower extracts. Food Science and Technology International, 10, 277-281. [DOI:10.1177/1082013204045882]
60. Setzer, W.N. (2009). Essential oils and anxiolytic aromatherapy. Natural Product Communications, 4, 1305-1316. [DOI:10.1177/1934578X0900400928]
61. Sharma, D.R., Kur, R., Kumar, K. (1996). Embryo rescue in plants - a review. Euphytica, 89, 325-337. [DOI:10.1007/BF00022289]
62. Visser, T., de Vries, D.P., Scheurink, J.A.M. Welles, G.W.H. (1977). Hybrid tea-rose pollen. II. Inheritance of pollen viability. Euphytica, 26, 729-732. [DOI:10.1007/BF00021698]
63. Shoaf, W.T., Lium, B.W. (1976). Improved extraction of chlorophyll a and b from algae using dimethylsulfoxide. Limnology and Oceanography, 21, 926-928. [DOI:10.4319/lo.1976.21.6.0926]
64. Yokoya, K., Roberts, A.V., Mottley, J., Lewis, R., Brandham, P.E. (2000). Nuclear DNA amounts in roses. Annuals of Botany, 85, 557-561. [DOI:10.1006/anbo.1999.1102]
65. Zlesak, D.C. (1998). Inbreds of 'Carefree Beauty'. Rose Hybridizers Association Newsletter, 28, 16. [DOI:10.1145/333668.333676]
66. Zlesak, D.C. (2006). Rosa hybrida L. In: Anderson N.O. (ed.), Flower Breeding and Genetics: Issue, Challenges, and opportunities for the 21st century. Springer. Dordrecht, 695-738. [DOI:10.1007/1-4020-4428-3_27]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hosseini H, Zahedi B, Jowkar A, Jafarkhani Kermani M, Karami A. Investigations on cross-breeding and some characteristics of seedlings obtained from the crossing of wild Iranian rose (Rosa iberica Stev.) with Damask rose and some commercial rose cultivars. FOP. 2020; 5 (1) :25-36
URL: http://flowerjournal.ir/article-1-175-fa.html

حسینی حبیب، زاهدی بهمن، جوکار ابوالفضل، جعفرخانی کرمانی مریم، کرمی اکبر. بررسی تلاقی‌‌پذیری و برخی ویژگی‌های دانهال‌های به‌دست آمده از تلاقی ورد وحشی ایرانی (Rosa iberica Stev.) با گل محمدی و برخی رقم‌های تجاری ورد. گل و گیاهان زینتی. 1399; 5 (1) :36-25

URL: http://flowerjournal.ir/article-1-175-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 5، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
گل و گیاهان زینتی Flower and Ornamental Plants
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4422