[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: ::
:: دوره 5، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1399 ) ::
جلد 5 شماره 1 صفحات 50-37 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی و میزان تولید کوئرستین در همیشه بهار در مراحل مختلف رشد
مهین قائمی ، زهرا زارع ، سوده سمیعی پاقلعه
دانشگاه فرهنگیان
چکیده:   (1178 مشاهده)
همیشه بهار (Calendula officinalis L.) گیاهی با کاربردهای زینتی و دارویی از تیره کاسنی (Asteraceae) می‌باشد.  از آن جا که شناسایی ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﺷﺪ گیاهان ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺨﺘلف ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻛﺸﺖ گیاهان دارای تحمل به خشکی است، هدف این پژوهش بررسی اثر تنش خشکی بر ویژگی‌‌های ریخت‌شناسی و میزان تولید کوئرستین در مراحل مختلف رشد گیاه همیشه بهار بود. این پژوهش در گرگان و در آزمایشی با 3 تکرار انجام شد. تیمار‌‌های آزمایشی شامل سه سطح تنش خشکی (بدون تنش، تنش ملایم و تنش شدید) در شرایط گلخانه و گلدان، در مراحل مختلف رشد گیاه شامل مراحل رویشی، پیش گلدهی، گلدهی و میوه‌‌دهی انجام شدند. پس از تعیین ظرفیت زراعی خاک، مقدار آب برای گلدان‌های شاهد محاسبه شد و سپس دو سوم مقدار آن برای تنش ملایم و یک سوم آن برای تنش شدید خشکی در نظر گرفته شد. پس از کاربرد تنش، در مراحل مختلف رشد، بوته‌ها از خاک خارج و ویژگی‌های ریخت‌شناسی آن ها شامل ارتفاع گیاه، طول ریشه، طول طوقه و ساقه، شمار برگ و گل، طول برگ‌ و قطر گل‌، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان تولید فلاونوئید غالب آن (کوئرستین) با روش کروماتوگرافی مایع سنجیده شد. نتیجه‌ها نشان داد که ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک، ارتفاع بوته، شمار و سطح برگ و نیز شمار و قطر گل‌ها در دوره‌های رشد کاهش، اما طول ریشه در این دوره‌‌ها افزایش داشت. در تنش ملایم در مراحل گلدهی و میوه‌‌دهی تولید کوئرستین افزایش و در تنش شدید، کاهش نشان داد. بیشترین میزان کوئرستین (۱۱/۵۹ میلی گرم در گرم وزن خشک) مربوط به تنش خشکی ملایم در مرحله میوه‌دهی و کمترین میزان آن (۰۵/۴۱ میلی گرم در گرم وزن خشک) مربوط به تنش خشکی شدید در مرحله گلدهی بود، که نشان می‌دهد گیاهان در رویارویی با تنش، ترکیب‌های ثانویه بیشتر و در صورت تنش شدید، بر اثر کاهش میزان رشد گیاه ترکیب‌های ثانویه کمتری تولید می‌کنند.
واژه‌های کلیدی: تنش خشکی، کوئرستین، ویژگی‌های ریخت‌شناسی، Calendula officinalis L..
متن کامل [PDF 312 kb]   (149 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/1/27 | پذیرش: 1399/12/5 | انتشار: 1400/2/13
فهرست منابع
1. Alijani, Z., Olia, M., Sharifnabi, B., Jaimand, K. (2015). Effect of different inoculum densities of root-knot nematode, Meloidogyne javanica on progress of disease and production of secondary compounds in pot marigold, Calendula officinalis. Iranian journal of Plant pathology, 51(2), 215-225 (In Persian).
2. Aslani, Z., Hassani, A., Sadaghiyani, M.R., Sefidkon, F., Barin, M. (2011). Effect of two fungi species of arbuscular mycorrhizal (Glomus mosseae and Glomus intraradices) on growth, chlorophyll contents and P concentration in Basil (Ocimum basilicum L.) under drought stress conditions. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 27(3), 471-486. (In Persian).
3. Chehregani Rad, A., Khorzaman, N., LariYazdi, H., Shirkhani, Z. (2016). Changes in growth characteristics and physiological indices in Zn-stressed Phaseolus vulgaris plants on hydroponic medium. Developmental Biology, 8(2), 31-39 (In Persian).
4. Ebrahimi, M., Zamani, Gh., Alizadeh, Z. (2017). A study on the effects of water deficit on physiological and yield-related traits of pot marigold (Calendula officinalis L.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 33(3), 492-508 (In Persian).
5. Falahatgar, A. (2003). Plant medicine. Daftar Tablighat Press. 379p. (In Persian).
6. Farooq, M., Wahid, A., Kobayashi, N., Fujita, D., Basra, S.M.A. (2009). Plant drought stress: effects, mechanisms and management. Agronomy for Sustainable Development, 29, 185 -212. [DOI:10.1051/agro:2008021]
7. Jaimand, K., Ahrabi Asli, H., Behrad, Z. (2013). Extraction and determination of quercetin and kampferol in Foeniculum vulgare Mill. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 29(3), 681-691 (In Persian).
8. Jaimand, K., Ahrabi Asli, H., Monfared, K. (2011). Extraction and determination of quercetin in Achillea millefolium L., Achillea bieberstinuii Afan. and Achillea tenuifolia Lam. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 27(3), 529-539 (In Persian).
9. Jaleel, C.A., Manivannan, P., Wahid, A., Farooq, M., AL-Juburi, H.J., Somasundaram, R., Panneerselvam, R. (2009). Drought stress in plants: A review on morphological characteristics and pigments composition. International Journal Agriculture and Biology, 11, 100-105.
10. Jazi Zadeh, A., Mortazaeinezhad, F. (2017). Effects of water stress on morphological and physiological indices of Cichorium intybus L. for introduction in urban landscapes. Journal of Plant Process and Function, 6(21), 279-290 (In Persian).
11. Khurana, E., Singh, J.S. (2000). Influence of seed size on seedling growth of Albizia procera under different soil water levels. Annals of Botany, 86, 1185-1192. [DOI:10.1006/anbo.2000.1288]
12. Kumar Verma, P., Raina, R., Agarwal, S., Kour, H. (2018). Phytochemical ingredients and pharmacological potential of Calendula officinalis Linn. Pharmaceutical and Biomedical Research, DOI: 10.18502/pbr. v4i2.214. [DOI:10.18502/pbr.v4i2.214]
13. Kusaka, M., Ohta, M., Fujimura, T. (2005). Contribution of inorganic components to osmotic adjustment and leaf folding for drought tolerance in pearl millet. Physiologia Plantarum, 125, 474-489. [DOI:10.1111/j.1399-3054.2005.00578.x]
14. Lebaschy, M.H., Sharifi Ashoorabadi, E. (2004). Growth indices of some medicinal plants under different water stresses. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 20(3), 249-26 (In Persian).
15. Moradi Marjane, E., Goldani, M. (2011). Evaluation of different salicylic acid levels on some growth characteristics of Calendula officinalis L. under limited irrigation. Environmental Stresses in Crop Sciences, 4(11), 23-45 (In Persian).
16. Moghadasan, Sh., Safipour Afshar, A., Saeid Nematpour, F. (2016). The role of mycorrhiza in drought tolerance of marigold (Calendula officinalis L.). Journal of Crop Ecophysiology, 9(4), 521-535.
17. Omidbaigi, R. (2000). Medicinal Plants Production and Processing Approaches. Tarahan Nashr Press. 424p. (In Persian).
18. Omidbaigi, R., Sadrai Menjili, K., Sefidkon, F. (2006). Effect of sowing dates in the productivity of fennel (Foeniculum vulgare) CV. Soroksari. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 21(4), 465-479 (In Persian).
19. Osuagwu, G.G.E., Teixeira da Silva, J.A., Edeoga, H.O. (2011). Effect of water stress (drought) on the antimicrobial activity of the leaves of Ocimum gratissimum L. and Gongronema latifolium Benth. Medicinal and Aromatic Plant Science and Biotechnology, 5 (1), 38-42.
20. Petropoulos, S.A., Dimitra Daferera, Polissiou, M.G., Passam, H.C. (2008). The effect of water deficit stress on the growth, yield and composition of essential oils of parsley. Scientia Horticulturae, 115, 393- 397. [DOI:10.1016/j.scienta.2007.10.008]
21. Pourghasemian, N., Moradi, R. (2018). Assessing effect of drought stress and ascorbic acid application on some growth and bio-chemical parameters of marigold (Calendula officinalis L). Journal of Plant Process and Function, 6(19), 77-88 (In Persian).
22. Rahimi, S., Pirzad, A., Jalilian, J., Tajbakhsh, M. (2017). Nutrients and biomass variations in pot marigold (Calendula officinalis L.) under water deficit stress and phosphorus (chemical and biological) sources. Journal of Plant Process and Function, 6(21),185-196 (In Persian).
23. Reddy, A.R., Chaitanya, K.V., Vivekanandan, M. (2004). Drought-induced responses of photosynthesis and antioxidant metabolism in higher plants. Journal of Plant Physiology, 161, 1189-1202. [DOI:10.1016/j.jplph.2004.01.013]
24. Salehi Arjmand, H. (2005). Effect of Drought Stress on Growth, Yield and Secondary Metabolites of Medicinal Plants. Institute of Forests and Rangelands Research Press. 307p. (In Persian).
25. Salehi Sourmaghi, M., Mansouri, M. (2014). Medicinal Herbs and Herbal Remedies. Donyaye Taghzieh Press. 434p. (In Persian).
26. Samsam Shariat, H. (2005). Selection of Medicinal Plants. Mani Press. 1034p. (In Persian).
27. Sankar, B., Jaleel, C.A., Manivannan, P., Kishorekumar, A., Somasundaram, R., Panneerselvam, R. (2007). Effect of paclobutrazol on water stress amelioration through antioxidants and free radical scavenging enzymes in Arachis hypogaea L. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, DOI: 10.1016/j.colsurfb.2007.06.016. [DOI:10.1016/j.colsurfb.2007.06.016]
28. Specht, J.E., Chase, K., Macrander, M., Graef, G.L., Chung, J., Markwell, J.P., Germann, M., Orf, J.H., Lark, K.G. (2001). Soybean response to water: A QTL analysis of drought tolerance. Crop Science, DOI: 10.2135/cropsci2001.412493x. [DOI:10.2135/cropsci2001.412493x]
29. Zhang, M., Duan, L., Zhai, Z., Li, J., Tian, X., Wang, B., He, Z., Li, Z. (2004). Effects of plant growth regulators on water deficit-induced yield loss in soybean. Proceedings of the 4th International Crop Science Congress, Brisbane, Australia. P. 132.
30. Alijani, Z., Olia, M., Sharif nabi, B., Jaimand, K. (2015). Effect of different inoculum densities of root-knot nematode, Meloidogyne javanica on progress of disease and production of secondary compounds in pot marigold, Calendula officinalis. Iranian journal of Plant pathology, 51(2), 215-225. (in persian).
31. Aslani, Z., Hassani, A., Sadaghiyani, M.R., Sefidkon, F., Barin, M. (2011). Effect of two fungi species of arbuscular mycorrhizal (Glomus mosseae and Glomus intraradices) on growth, chlorophyll contents and P concentration in Basil (Ocimum basilicum L.) under drought stress conditions. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 27(3), 471-486. (in persian).
32. Chehregani Rad, A., Khorzaman, N., LariYazdi, H., Shirkhani, Z. (2016). Changes in growth characteristics and physiological indices in Zn-Stressed Phaseolus vulgaris plants on hydroponic medium. Developmental Biology, 8(2),31-39. (in persian).
33. Ebrahimi, M., Zamani, Gh., Alizadeh, Z. (2017). A study on the effects of water deficit on physiological and yield-related traits of pot marigold (Calendula officinalis L.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 33(3), 492-508. (in persian).
34. Falahatgar, A. (2003). Plant medicine. Daftar Tablighat Press, 379p. (In Persian).
35. Farooq, M., Wahid, A., Kobayashi, N., Fujita, D., Basra, S.M.A. (2009). Plant drought stress: effects, mechanisms and management. Agronomy for Sustainable Development, 29, 185 -212. [DOI:10.1051/agro:2008021]
36. Jaimand, K., Ahrabi Asli, H., Behrad, Z. (2013). Extraction and determination of quercetin and kampferol in Foeniculum vulgare Mill. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 29(3), 681-691. (in persian).
37. Jaimand, K., Ahrabi Asli, H., Monfared, K. (2011). Extraction and Determination of Quercetin in Achillea millefolium L., Achillea bieberstinuii Afan. and Achillea tenuifolia Lam. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 27(3),529-539. (in persian).
38. Jaleel, C.A., Manivannan, P., Wahid, A., Farooq, M., AL- Juburi, H.J., Somasundaram, R., Panneerselvam, R. (2009). Drought Stress in Plants: A Review on Morphological Characteristics and Pigments Composition. International Journal Agriculture and Biology ,11, 100 - 105.
39. Jazi Zadeh, A., Mortazaeinezhad, F. (2017). Effects of Water stress on Morphological and Physiological Indices of Cichorium intybus L. for introduction in urban landscapes. Journal of plant process and function, 6 (21), 279-290. (in persian).
40. Khurana, E., singh, J.S. (2000). Influence of seed size on seedling growth of Albizia procera under different soil water levels. Annals of Botany, 86, 1185 -1192. [DOI:10.1006/anbo.2000.1288]
41. Kumar Verma, P., Raina, R., Agarwal, S., Kour, H. (2018). Phytochemical ingredients and pharmacological potential of Calendula officinalis Linn. Pharmaceutical and Biomedical Research, doi: 10.18502/pbr.v4i2.214. [DOI:10.18502/pbr.v4i2.214]
42. Kusaka, M., Ohta, M., Fujimura, T. (2005). Contribution of inorganic components to osmotic adjustment and leaf folding for drought tolerance in pearl millet. Physiologia Plantarum, 125, 474-489. [DOI:10.1111/j.1399-3054.2005.00578.x]
43. Lebaschy, M.H., Sharifi Ashoorabadi, E. (2004). Growth indices of some medicinal plants under different water stresses. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 20 (3), 249-26. (in persian).
44. Moradi Marjane E., Goldani M. (2011). Evaluation of different Salicylic Acid levels on some growth characteristics of (Calendula officinalis L.) under limited irrigation. Environmental Stresses in Crop Sciences, 4(11),23-45. (in persian).
45. Moghadasan, Sh., Safipour Afshar, A., Saeid Nematpour, F. (2016). The Role of Mycorrhiza in Drought Tolerance of Marigold (Calendula officinalis L.). Journal of crop Ecophysiology, 9(4), 521-535.
46. Omidbeigi, R. (2000). Medicinal plants production and processing approaches. Tarahan Nashr Press. 424p. (In Persian).
47. Omidbaigi, R., Sadrai Menjili, K., Sefidkon, F. (2006). Effect of Sowing Dates in the Productivity of Fennel (Foeniculum vulgare) CV. Soroksari. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 21(4), 465-479. (in persian).
48. Osuagwu, G.G.E., Teixeira da Silva, J.A. Edeoga, H.O. (2011). Effect of Water Stress (Drought) on the Antimicrobial Activity of the Leaves of Ocimum gratissimum L. and Gongronema latifolium Benth. Medicinal and Aromatic Plant Science and Biotechnology, 5 (1), 38-42.
49. Petropoulos, S.A., Dimitra Daferera, Polissiou, M.G., Passam, H.C. (2008). The effect of water deficit stress on the growth, yield and composition of essential oils of parsley. Scientia Horticulturae, 115, 393- 397. [DOI:10.1016/j.scienta.2007.10.008]
50. Pourghasemian, N., Moradi, R. (2018). Assessing effect of drought stress and ascorbic acid application on some growth and bio-chemical parameters of marigold (Calendula officinalis L). Journal of plant process and function, 6 (19), 77-88. (in persian).
51. Rahimi, S., Pirzad, A., Jalilian, J., Tajbakhsh, M. (2017). Nutrients and biomass variations in Pot Marigold (Calendula officinalis L.) under water deficit stress and phosphorus (Chemical and Biological) sources. Journal of plant process and function, 6(21),185-196. (in persian).
52. Reddy A.R., Chaitanya K.V., Vivekanandan M. (2004). Drought-induced responses of photosynthesis and antioxidant metabolism in higher plants. Journal of Plant Physiology, 161, 1189-1202. [DOI:10.1016/j.jplph.2004.01.013]
53. Salehi Arjmand, H. (2005). Effect of drought stress on growth, yield and secondary metabolites of medicinal plants. Institute of Forests and Rangelands Research Press. 307p. (In Persian).
54. Salehi Sourmaghi M., Mansouri, M. (2014). Medicinal herbs and herbal remedies. Donyaye Taghzieh Press, 434p. (In Persian).
55. Samsam Shariat, H. (2005). Selection of medicinal plants. Mani press, 1034p. (In Persian).
56. Sankar, B., Jaleel, C.A., Manivannan, P., Kishorekumar, A., Somasundaram, R., Panneerselvam, R. (2007). Effect of paclobutrazol on water stress amelioration through antioxidants and free radical scavenging enzymes in Arachis hypogaea L. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, doi:10.1016/j.colsurfb.2007.06.016. [DOI:10.1016/j.colsurfb.2007.06.016]
57. Specht, J.E., Chase, K., Macrander, M., Graef, G.L., Chung, J., Markwell, J.P., Germann, M., Orf, J.H., Lark, K.G. (2001). Soybean response to water: A QTL analysis of drought tolerance. Crop Science, doi: 10.2135/cropsci2001.412493x. [DOI:10.2135/cropsci2001.412493x]
58. Wu, Q.S., Xia, R.X., Zou, Y.N. (2008). Improved soil structure and citrus growth after inoculation with three arbuscular mycorrhizal fungi under drought stress. European Journal of Soil Biology. doi: 10.1016/j.ejsobi.2007.10.001. [DOI:10.1016/j.ejsobi.2007.10.001]
59. Zhang, M., Duan, L., Zhai, Z., Li, J., Tian, X., Wang, B., He, Z., Li, Z. (2004) Effects of plant growth regulators on water deficit-induced yield loss in soybean. Proceedings of the 4th International Crop Science Congress, Brisbane, Australia. ISBN 1-920842-20-9. Available at: www.cropscience.org.au
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghaemi M, Zare Z, Samiee Paghaleh S. Effects of drought stress on some morphological characteristics and quercetin production levels of pot marigold at different stages of growth. FOP. 2020; 5 (1) :37-50
URL: http://flowerjournal.ir/article-1-164-fa.html

قائمی مهین، زارع زهرا، سمیعی پاقلعه سوده. اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی و میزان تولید کوئرستین در همیشه بهار در مراحل مختلف رشد. گل و گیاهان زینتی. 1399; 5 (1) :50-37

URL: http://flowerjournal.ir/article-1-164-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 5، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
گل و گیاهان زینتی Flower and Ornamental Plants
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4422