مجله علمی گل و گیاهان زینتی- اهداف و زمینه‌ها
هدف نشریه چشم انداز توسعه و انتقال علوم و دانش‌های‌ فنی در زمینه گل و گیاهان زینتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/19 | 
نشریه با چشم انداز توسعه علوم و دانش‌های‌ فنی در زمینه گل و گیاهان زینتی و انتقال آنها از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به بخش های تولیدی و مصرف کننده این دانش‌های فنی و در راستا کاهش واردات گل و گیاهان زینتی و افزایش صادرات غیر نفتی کشور راه اندازی شده است. هدف نشریه جمع‌آوری، اطلاع‌رسانی، نشر و ترویج و دانش روز گل و گیاهان زینتی است.
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی گل و گیاهان زینتی:
http://flowerjournal.ir/find.php?item=1.42.15.fa
برگشت به اصل مطلب