گل و گیاهان زینتی- اسامی داوران
اسامی داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/8 | 
فهرست داوران جدیدترین شماره
 دکتر محمدمهدی جوکار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دکتر محمدرضا صالحی سلمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان


دکتر اصغر رمضانیان، دانشگاه شیراز

دکتر حسین بیات، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی

دکتر عبدالحسین رضایی نژاد، دانشگاه لرستان

دکتر مژگان زنگنه، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

پروفسور مجید عزیزی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علی پورخالویی، دانشگاه رفسنجان

دکتر مریم آل عصفور، دانشگاه شیراز

دکتر علی مقدم ، دانشگاه شیراز

دکتر عباس عالم زاده، دانشگاه شیراز

دکتر حسین شاهسوند حسنی، دانشگاه شیراز

دکتر محمدعلی اکرمی، دانشگاه شیراز

دکتر مرجان سیدی، دانشگاه تهران

دکتر سمیه رستگار، دانشگاه هرمزگان

دکتر سعید جوادی خدری، دانشکده کشاورزی ملایر


دکتر لیلا سمیعی، فردوسی مشهد

دکتر مصطفی خوشحال سرمست

دکتر همایون فرهمند، دانشگاه کرمان

دکتر علیرضا بنیان پور، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

دکتر شیرین دیانتی دیلمی، دانشگاه تهران

دکتر مهرانگیز چهرازی، دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر پژمان آزادی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

دکتر داریوش حیاتی، دانشگاه شیراز

دکتر سمیه اسماعیلی خویگانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر علی نیازی، دانشگاه شیراز

دکتر سیدعلی اکبر بهجت نیا، دانشگاه شیراز

دکتر مهسا فاطمی، دانشگاه شیراز


فهرست کلی داوران
 
دکتر پژمان آزادی پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ijop.isopgmail.com
دکتر مریم جعفرخانی کرمانی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی maryam.j.kermanigmail.com
دکتر ایمان روح اللهی دانشگاه شاهد imanroohollahigmail.com
آقای محمدحسین عظیمی پژوهشکده گل و گیاهان زینتی m.h.azimi۵۸gmail.com
خانم مریم دهستانی اردکانی دانشگاه اردکان mdehestaniardakan.ac.ir
دکتر نیما احمدی دانشگاه تربیت مدرس ahmadinmodares.ac.ir
دکتر ابوالفضل جوکار دانشگاه شیراز  ajowkargmail.com
دکتر لیلا سمیعی فردوسی مشهد leilisamiegmail.com
دکتر سعیده سادات میرزاده واقفی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع mirzadehrifr-ac.ir
دکتر اصغر حسینی نیا   asghar.hosseini.niagmail.com
دکتر مصطفی خوشحال سرمست   khoshhal.sarmastgmail.com
مهندس فاطمه بیدرنامنی دانشگاه زابل f.bidarnamani۶۵uoz.ac.ir
دکتر سید حسن ملکشی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور hmalkeshiut.ac.ir
دکتر محسن اکبری جهاد کشاورزی mohsen_akbari۱yahoo.com
دکتر عبدالحسین ابوطالبی جهرمی دانشگاه آزاد aa۸۴۶۰۷gmail.com
دکتر ایوب نالوسی   a.nalousi۵gmail.com
پروفسور حسن صالحی دانشگاه شیراز hsalehishirazu.ac.ir
دکتر محمدمهدی جوکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه mjowkyahoo.co.uk
دکتر مینا تقی زاده دانشگاه اراک m-taghizadeharaku.ac.ir
خانم الهه هاشمی دهکردی دانشگاه زنجان hashemielahe۷۸gmail.com
دکتر مریم کریمی علویجه پژوهشکده گل و گیاهان زینتی mkarimia۶۱gmail.com
دکتر حسین پاسالاری   hpasalaryyahoo.com
دکتر زهرا شهبانی دانشگاه شیراز zahrashahbaniyahoo.com
دکتر بهمن زاهدی دانشگاه لرستان Zahedi.blu.ac.ir
دکتر محمدرضا صالحی سلمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان mrsalehisalmigmail.com
دکتر همایون فرهمند دانشگاه کرمان homayoun.farahmandgmail.com
دکتر اصغر رمضانیان دانشگاه شیراز ramezanianshirazu.ac.ir
دکتر سیدحسین میردهقان دانشگاه رفسنجان mirdehghanvru.ac.ir
دکتر حسین بیات پژوهشکده گل و گیاهان زینتی  bayat_newyahoo.com
دکتر اکبر کرمی دانشگاه شیراز akarami۲۰۰۴gmail.com
دکتر عبدالحسین رضایی نژاد دانشگاه لرستان rezaeinejad.hosseingmail.com
دکتر سید مجید زرگریان دانشگاه فردوسی مشهد zargarianum.ac.ir
مهندس رضا فرهادی دانشگاه هرمزگان rfarhadi۸۵yahoo.com
دکتر بهداد علیزاده دانشگاه فردوسی behdadalizadegmail.com
مهندس رضا فرهادی هرمزگان Landscapearchitectureyahoo.com
دکتر علیرضا بنیان پور مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس arbonyanpouryahoo.com
دکتر مژگان  زنگنه  دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  m.zangeneh۲۰۰۸yahoo.com
دکتر سیدمحمد حسینی ملا دانشگاه هرمزگان s.m.hosseini.mollagmail.com
نشانی مطلب در وبگاه گل و گیاهان زینتی:
http://flowerjournal.ir/find.php?item=1.119.30.fa
برگشت به اصل مطلب