[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: ::
:: دوره 5، شماره 2 - ( 6-1399 ) ::
جلد 5 شماره 2 صفحات 108-99 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر تیمارهای سربرداری و برگ‌‌پاشی جیبرلیک اسید بر برخی ویژگی‌های رشدی و گلدهی جعفری آفریقایی
علی صالحی ساردویی، مژگان شهدادنژاد، محمدعلی بهمن‌یار
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
چکیده:   (460 مشاهده)
یکی از ویژگی‌های گیاهان برگ زینتی تولید برگ‌‌های کافی و شاخه‌‌های جانبی برای ایجاد ظاهر متراکم است. شایع‌ترین عامل‌‌ تحریک کننده رشد، جیبرلیک اسید می‌‌باشد که شاخساره گیاه را تولید می‌‌کند. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثرهای سربرداری تحت سطح‌‌های مختلف جیبرلیک اسید بر برخی ویژگی‌های ریخت شناسی جعفری آفریقایی و همچنین تعیین بهترین زمان سربرداری تحت سطح‌‌های مختلف جیبرلیک اسید بود. در این بررسی سربرداری به‌عنوان عامل اول در سه سطح (صفر، 45 و 90 روز پس از نشاکاری) و جیبرلیک اسید به ‌عنوان عامل دوم در چهار سطح (صفر، 100، 200 و 300 میلی‌‌گرم در لیتر) استفاده شد. گیاهان پس ‌از این‌‌که در گلدان استقرار یافتند (حدود 15 روز پس از نشاکاری)، تحت تیمار سربرداری و محلول‌پاشی جیبرلیک اسید قرار گرفتند. این پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل شامل سه سطح سربرداری (عامل اول) و چهار سطح جیبرلیک اسید (عامل دوم) به‌صورت طرح به‌طور کامل تصادفی با چهار تکرار و در هر تکرار چهار گلدان انجام شد. بذرها در نیمه نخست شهریورماه کشت شدند و پس از شش برگچه‌ای شدن (ارتفاع 7 سانتی‌متر) به گلدان نشایی انتقال یافتند. محلول‌پاشی جیبرلیک اسید در سه مرحله با فاصله‌‌های زمانی 10 روزه صورت گرفت. نتیجه‌ها نشان داد که تیمار سربرداری به همراه محلول‌پاشی جیبرلیک اسید به‌ صورت هم‌زمان، باعث افزایش مقدار شاخص ‌سبزینه، ارتفاع گیاه و حجم ریشه شد. همچنین ویژگی‌های شمار گل بازشده، شمار غنچه و قطر ساقه بالاترین عملکرد را در تیمار 100 میلی‌گرم در لیتر جیبرلیک اسید به همراه داشتند. نتیجه‌های به دست آمده نشان داد که با توجه به ویژگی‌های مورد بررسی، کاربرد جیبرلیک اسید 100 میلی‌گرم در لیتر به همراه سربرداری بهترین تیمار برای افزایش گلدهی و بهبود ویژگی‌های مورد بررسی در این پژوهش بود.
واژه‌های کلیدی: نشا، جیبرلیک اسید، سربرداری، گل‌های بازشده، سبزینه
متن کامل [PDF 282 kb]   (111 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/3/4 | پذیرش: 1400/1/19 | انتشار: 1400/8/18
فهرست منابع
1. Arteca RN, Dong CN (1996). Stimulation of photosynthesis by application of phytohormones to the root systems of tomato plants. Photosynthesis Research. 2: 243-249.
2. Bani Nasab B, Rahami M (1998). The effect of the use of gibberellic acid on the growth and development of coriander seeds and Kalkhong. Iranian Journal of Agricultural Sciences. 29 (1): 65-74.
3. Bhattacharjee SK (2014). Studies on the effect of gibberellic acid on growth, flowering and post harvest life of Rosa hybrida cv. Raktagandha. Indian Rose Annals. 11: 567-574.
4. Ghasemi Ghehsareh M, Kafi K (2011). Scientific and practical floricultural (Volume II). Razavi Publications. 394 p.
5. Glick A, Phllosoph-Hadas S, Vainstein A, Meir A, Tadmor Y, Meir S (2007). Methyl Jasmonate Enhances Color and Carotenoid Content of Yellow Pigmented Cut Rose Flowers. Acta Horticulturae. 755: 243-250. [DOI:10.17660/ActaHortic.2007.755.31]
6. Hasibi P (2007). Physiological study of the effect of cold stress on seedling stage of different rice genotypes. PhD Thesis of Shahid Chamran University of Ahvaz. 145 p.
7. Janowsk B, Jerzy M (2003). Effect of gibberrelic acid on postharvest leaf longevity of Zantedeschia elliottiana. Journal of Fruit and Ornamental pland Research. 11: 69-76
8. Khangoli S (2001). Potential of growth regulators on control of size and flowering of ornamental plants. Proceeding of first applied scientific seminar on flowering and ornamental plants, Mahalat, Iran.
9. Kishan S, Singh KP, Raju DVS (2007). Vegetative growth, flowering and seed characters of African marigold (Tagetes erecta L.) as influenced by different growth substances during mild off seasons. Journal Ornamentals Horticulture. 10(4): 268-270.
10. Krishnamooorthy V, Madalageri MB (2000). Influence of plant growth regulating on growth and seed yield and oil content in ajowan (Trachyspermum ammi L.). Indian Perfumer. 44(4): 255-259.
11. Leshem Y (2014). The molecular and hormonal basis of plant growth regulation. Department of life science. Bar-Ilon University Ramat. Israel. pp: 159.
12. Lester DC, Carter OG, Kelleher FM, Laing DR (2002). The effect of gibberellic acid on apparent photosynthesis and dark respiration of simulated swards of pennisetum clandestinum Hochst. Australian Journal of Agriculture Research, 23:205-213. [DOI:10.1071/AR9720205]
13. Lichtenthaler HK (1987). Chlorophylls and carotenoids: Pigments of photosynthetic biomembranes. Methods of Enzymology 148: 350-380. [DOI:10.1016/0076-6879(87)48036-1]
14. Majidian N, Naderi R, Khaliqi A, Majidian M (2011). The effect of gibberellin and benzyladenine growth regulators on the production of Shipoori potted cultivar Zantedeschia cultivar. Journal of Horticultural Sciences. 25 (4): 361-368.
15. Pawar VA, Naik DM, Katkar PB (2008). Effect of foliar application of growth regulators on growth and yield of gaillardia (Gaillardia pulchella). South Indian Horticulture. 53(1-6): 386-388.
16. Salehi Sardoei A, Shahdadneghad M (2014a). Effects of foliar application of gibberellic acid on chlorophyll and carotenoids of marigold (Calendula officinalis L.). International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research. 2(6): 120-127.
17. Salehi Sardoei A (2014b). Gibberellic Acid and Benzyladenine Application increase offsets in Aloe barbadensis. International European Journal of Experimental Biology. 4(1): 646-650.
18. Stephen GT, Ivo R, Camille MS (2005). Gibberellin metabolism and signaling. Vitamins and Hormones, 72: 289-338. [DOI:10.1016/S0083-6729(05)72009-4]
19. Sunitha HM (2006). Effect of plant population, nutrition and growth regulators on plant growth, seed yield and quality of African marigold (Tagetes erecta L.). M.Sc. (Agri) Thesis, Univ. Agril. Sci., Dharwad, Karnataka (India).
20. Tripathi A, Tripathi N, Shukla SN, Pandey G (2003). Effect of GA, NAA and CCC on growth and flowering of French marigold (Tagetes patula). Journal of Applied Horticulture. 5(2): 112 -113. [DOI:10.37855/jah.2003.v05i02.28]
21. Yaqoubi L. Hatamzadeh A. Bakhshi D. (2013). The effect of gibberellic acid and methyl jasmonate on some morphological and physiological characteristics of two cultivars of Bellis perennis. Proceedings of the 8th Iranian Horticultural Sciences Congress. Bu Ali Sina University. 3096-3100 p.
22. References
23. Arteca RN, Dong CN (1996). Stimulation of photosynthesis by application of phytohormones to the root systems of tomato plants. Photosynthesis Research. 2: 243-249.
24. Bani Nasab B, Rahami M (1998). The effect of the use of gibberellic acid on the growth and development of coriander seeds and Kalkhong. Iranian Journal of Agricultural Sciences. 29 (1): 65-74.
25. Bhattacharjee SK (2014). Studies on the effect of gibberellic acid on growth, flowering and post harvest life of Rosa hybrida cv. Raktagandha. Indian Rose Annals. 11: 567-574.
26. Ghasemi Ghehsareh M, Kafi K (2011). Scientific and practical floricultural (Volume II). Razavi Publications. 394 p.
27. Glick A, Phllosoph-Hadas S, Vainstein A, Meir A, Tadmor Y, Meir S (2007). Methyl Jasmonate Enhances Color and Carotenoid Content of Yellow Pigmented Cut Rose Flowers. Acta Horticulturae. 755: 243-250. [DOI:10.17660/ActaHortic.2007.755.31]
28. Hasibi P (2007). Physiological study of the effect of cold stress on seedling stage of different rice genotypes. PhD Thesis of Shahid Chamran University of Ahvaz. 145 p.
29. Janowsk B, Jerzy M (2003). Effect of gibberrelic acid on postharvest leaf longevity of Zantedeschia elliottiana. Journal of Fruit and Ornamental pland Research. 11: 69-76
30. Khangoli S (2001). Potential of growth regulators on control of size and flowering of ornamental plants. Proceeding of first applied scientific seminar on flowering and ornamental plants, Mahalat, Iran.
31. Kishan S, Singh KP, Raju DVS (2007). Vegetative growth, flowering and seed characters of African marigold (Tagetes erecta L.) as influenced by different growth substances during mild off seasons. Journal Ornamentals Horticulture. 10(4): 268-270.
32. Krishnamooorthy V, Madalageri MB (2000). Influence of plant growth regulating on growth and seed yield and oil content in ajowan (Trachyspermum ammi L.). Indian Perfumer. 44(4): 255-259.
33. Leshem Y (2014). The molecular and hormonal basis of plant growth regulation. Department of life science. Bar-Ilon University Ramat. Israel. pp: 159.
34. Lester DC, Carter OG, Kelleher FM, Laing DR (2002). The effect of gibberellic acid on apparent photosynthesis and dark respiration of simulated swards of pennisetum clandestinum Hochst. Australian Journal of Agriculture Research, 23:205-213. [DOI:10.1071/AR9720205]
35. Lichtenthaler HK (1987). Chlorophylls and carotenoids: Pigments of photosynthetic biomembranes. Methods of Enzymology 148: 350-380. [DOI:10.1016/0076-6879(87)48036-1]
36. Majidian N, Naderi R, Khaliqi A, Majidian M (2011). The effect of gibberellin and benzyladenine growth regulators on the production of Shipoori potted cultivar Zantedeschia cultivar. Journal of Horticultural Sciences. 25 (4): 361-368.
37. Pawar VA, Naik DM, Katkar PB (2008). Effect of foliar application of growth regulators on growth and yield of gaillardia (Gaillardia pulchella). South Indian Horticulture. 53(1-6): 386-388.
38. Salehi Sardoei A, Shahdadneghad M (2014a). Effects of foliar application of gibberellic acid on chlorophyll and carotenoids of marigold (Calendula officinalis L.). International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research. 2(6): 120-127.
39. Salehi Sardoei A (2014b). Gibberellic Acid and Benzyladenine Application increase offsets in Aloe barbadensis. International European Journal of Experimental Biology. 4(1): 646-650.
40. Stephen GT, Ivo R, Camille MS (2005). Gibberellin metabolism and signaling. Vitamins and Hormones, 72: 289-338. [DOI:10.1016/S0083-6729(05)72009-4]
41. Sunitha HM (2006). Effect of plant population, nutrition and growth regulators on plant growth, seed yield and quality of African marigold (Tagetes erecta L.). M.Sc. (Agri) Thesis, Univ. Agril. Sci., Dharwad, Karnataka (India).
42. Tripathi A, Tripathi N, Shukla SN, Pandey G (2003). Effect of GA, NAA and CCC on growth and flowering of French marigold (Tagetes patula). Journal of Applied Horticulture. 5(2): 112 -113. [DOI:10.37855/jah.2003.v05i02.28]
43. Yaqoubi L. Hatamzadeh A. Bakhshi D. (2013). The effect of gibberellic acid and methyl jasmonate on some morphological and physiological characteristics of two cultivars of Bellis perennis. Proceedings of the 8th Iranian Horticultural Sciences Congress. Bu Ali Sina University. 3096-3100 p.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

salehi sardoei A, shahdadneghad M, Bahmanyar M A. Effects of topping and foliar application of gibberellic acid on some growth and flowering chracteristics of African marigold. FOP. 2020; 5 (2) :99-108
URL: http://flowerjournal.ir/article-1-166-fa.html

صالحی ساردویی علی، شهدادنژاد مژگان، بهمن‌یار محمدعلی. اثر تیمارهای سربرداری و برگ‌‌پاشی جیبرلیک اسید بر برخی ویژگی‌های رشدی و گلدهی جعفری آفریقایی. گل و گیاهان زینتی. 1399; 5 (2) :108-99

URL: http://flowerjournal.ir/article-1-166-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 5، شماره 2 - ( 6-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
گل و گیاهان زینتی Flower and Ornamental Plants
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4410