[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما :: ::
:: دوره 4، شماره 2 - ( پاییز-زمستان 1398 ) ::
جلد 4 شماره 2 صفحات 114-101 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی همبستگی و واکاوی خوشه‌ای صفات تنژگی بذر ٥​​​​​​ رقم ارکید فالانوپسیس در محیط کشت Chen
فاطمه بیدرنامنی، سید نجم الدین مرتضوی، مریم رحیمی
دانشگاه زنجان
چکیده:   (1401 مشاهده)
امروزه فنون کشت درون‌‌شیشه‌‌ای برای افزایش اقتصادی و سریع گونه‌‌های ارکید به‌‌ویژه فالانوپسیس پیشنهاد می‌‌شود. هدف از این پژوهش بررسی کیفیت تنژگی بذر پنج رقم ارکید فالانوپسیس و همبستگی شاخص‌‌‌های آن در محیط کشت  Chenبود. بررسی حاضر روی بذور نارس و رسیده پنج رقم ارکید فالانوپسیس شامل"Dubrovnik، Memphis، Andorra ، Bucharest و Nottingham انجام شد. کپسول‌‌ها در هر یک از ارقام با خودگرده‌‌افشانی گل تشکیل گردید. بذور در محیط کشت chen کشت شدند. در فاصله 18 تا 33 روز پس از کاشت، تعداد بذور نتنژیده و تنژیده شمارش گردیدند. بیشترین ضریب همبستگی بین سرعت تنژگی و شاخص تنژگی با مقدار 0/98 بود. نتایج واکاوی خوشه ای بر اساس تمامی صفات اندازه‌گیری شده تنژگی به روش بیشترین میانگین فاصله بین خوشه‌‌ها انجام شد که در نهایت در فاصله اقلیدوسی 1/25 ارقام به دو گروه تقسیم‌‌‌‌‌‌‌بندی ‌‌‌‌شدند ‌‌‌‌که ‌‌ارقام Dubrovnik و Memphis در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گروه اول ‌و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارقام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Andorra، Bucharest و Notingham در گروه دوم دسته بندی شدند. صفات مهم و کلیدی در جداسازی خوشه‌‌ای بین گروه‌‌ها درصد تنژگی، سرعت تنژگی، شاخص تنژگی و میانگین زمان تنژگی بودند. آزمون واکاوی تابع تشخیص، گروه‌‌بندی بین ارقام را 100% تایید کرد. دو آزمون Hotelling-Lawley Trace و Roy's Greatest Root دارای بیشترین مقدار (5/23) برای تایید گروه‌‌بندی بود. با توجه به نتایج واکاوی خوشه‌‌ای و همبستگی می توان نتیجه گرفت که‌ رقم Notingham دارای بیشترین مقدار در عاملهای تنژگی بوده و بر این اساس می‌‌توان از صفات درصد تنژگی، سرعت تنژگی و شاخص تنژگی به عنوان صفات کلیدی برای برنامه‌‌‌های بهنژادی استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: ارکید، بذر، افزایش، تنژگی
متن کامل [PDF 456 kb]   (335 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/1/9 | پذیرش: 1399/8/18 | انتشار: 1399/8/29
فهرست منابع
1. Bagheri, H., Ghazi-khanlou Sani, Y., Andalibi, B., Azimi-moghadam, M.R., Zangani, A., & Jamshidi, S. (2012). Study of seed germination indices and early growth of safflower seedlings with different seed weight under drought stress. Quarterly journal of Modern Knowledge of Sustainable Agriculture. 8 (3). [In Persian].
2. Balilashaki, KH., Naderi, R. & Kalantari, S. (2016). Comparing sexual and asexual micropropagation potential for reduction of juvenile phase in Phalaenopsis orchid. Iranian Journal of Horticultural Science, 47 (2), 221-232. [In Persian with English abstract].
3. Draper, S.R. (1985). Seed science and technology. International seed testing association (ISTA).
4. Chien, K.W., Agrawal, D.C., Tsay, H.S., & Chang, C.A. (2015). Elimination of mixed 'Odonto glossum ringspot' and 'Cymbidium mosaic' viruses from Phalaenopsis hybrid "V3" through shoot-tip culture and protocorm-like body selection. Crop Protection, 67, 1-6. [DOI:10.1016/j.cropro.2014.09.008]
5. Falconer, A.R. (1989). Introduction to Quantitative Genetics. 3rd edition. Longman, New York, USA. pp. 223.
6. Haji-babaii, M., Goldani, M., Shirani-rad, A.H., & Nezami, A. (2015). Evaluation of characteristics and indices germination affecting drought tolerance in new lines of Brassica napus. Journal of Crop Physiology. 7 (26), 71-84.
7. Hamidi A, Rudi D, Asghari V, Hajilui, S. (2009) Study on applicability of controlled deterioration vigor test for evaluation of seed vigor and field performance of three oil-seed rape (Brassica napus L.) cultivars. Journal of Plant and Seed, 24, 677-706. [In Persian with English Abstract]
8. Hunter, E.A., Glasbey, C.A., & Naylor, R.E.L. (1984). The analysis of data from germination tests. Journal of Agricultural Science, Cambridge, 102, 207-213. [DOI:10.1017/S0021859600041642]
9. Jhon, A.Q., Bichoo, G.A., & Wani, S.A. (2002). Correlation studies in gladiolus. Journal of Ornamental Hortculture, 5, 25-29.
10. Johnson, R.A., & Wichern, D.W. (1988). Applied multivariate statistical analysis. Prentice Hall International Inc., London, 607p. [DOI:10.2307/2531616]
11. Kheybari, M., Shirani Rad, A.H., Seyfzadeh, S., Hadidi Masouleh, E., & Zakerian, H.R. (2018). Investigation of sowing date of mother plant effect on germination indices of autumn rapeseed cultivars and lines. Iranian Journal of Seed Science and Technology. 7 (2), 237-246.
12. Lee, J., & P.J. Kaltsikes . (1973) . Multivriate statistical anlysis of grain yield and agronomic characters in durum wheat. Theoretical and Applied Genetics, 43, 226-231. [DOI:10.1007/BF00309138]
13. Liu, Y.C., Lin, B.Y., Lin, J.Y., Wub, W.L., & Chang, C.C. (2016). Evaluation of chloroplast DNA markers for intraspecific identification of Phalaenopsis eustress cultivars. Scientia Horticulturae, 203, 86-94. [DOI:10.1016/j.scienta.2016.03.021]
14. Miano, T.F. Rabbani, M.G., & Balochi, A.W. (2015). Character association and path analysis in orchids, Science International Lahore, 27(4), 3297-3300.
15. Minh, T.N., Khang, D.T., Tuyen, P.T., Minh, L.T., Anh, L.H., Quan, N.V., Ha, P.T.T., Quan, N.T., Toan, N.P., & Elzaawely, A.A. (2016). Phenolic compounds and antioxidant activity of Phalaenopsis orchid hybrids. Antioxidants, 5, 31. [DOI:10.3390/antiox5030031]
16. Misra, S., Gupta,Y.C., & Rao, A.R. (2003). Correlation and path-coefficient studies in Carnation. Journal of Ornamnetal. Horticulture, 6, 24-28
17. Mohammadi, S.A., & B.M. Prasanna. (2003). Analysis of genetic diversity in crop plants- Salient statistical tools and considerations. Crop Science, 43(3), 1235-1248. [DOI:10.2135/cropsci2003.1235]
18. Radhakrishna, K.N., Janakiram, T., & Srinivas, M. (2004). Correlation studies in tuberose (Polianthes tuberose L.). Journal of Ornamnetal. Horticulture, 7, 110-116
19. Rasmussen, H.N. (1995). Terrestrial Orchids from Seed to Mycotrophic Plants. Cambridge University Press, Cambridge, 1564 PP. [DOI:10.1017/CBO9780511525452]
20. Roin, Z., Hasanpour Asil, M., and Sabouri, A. (2015). Evaluation of morphological characteristics, genetically valuation and genotypic grouping in Chrysanthemum. Journal of Crop production and processing, 5 (16), 345- 359. [DOI:10.18869/acadpub.jcpp.5.16.345]
21. Salehzade, H., Izadkhah Shishvan, M., & Chiyasi, M. (2009). Effect of seed priming on germination and seedling growth of wheat (Triticum aestivum L.). Journal of Biological Sciences, 4(5), 629-631.
22. Shekari F, Masiha, S., & Esmaeilpour, B. (2007). Physiology of vegetable crops (Translated). University of Zanjan Publications, Zanjan. 395 pp. [In Persian with English Abstract].
23. Tekrony, D.M. & Egli, D.B. (1991). Relationship of seed vigor to crop yield: a review. Crop Science, 31, 816-822. [DOI:10.2135/cropsci1991.0011183X003100030054x]
24. Zheng, Y.X., Shen, B.N., Chen, C.C., & Jan, F.J. (2010). Odonto glossum ring spot virus causing flower crinkle in Phalaenopsis hybrids. European Journal of Plant Pathology, 128, 1-5. [DOI:10.1007/s10658-010-9630-0]
25. Bagheri, H., Ghazi-khanlou Sani, Y., Andalibi, B., Azimi-moghadam, M.R., Zangani, A., & Jamshidi, S. (2012). Study of seed germination indices and early growth of safflower seedlings with different seed weight under drought stress. Quarterly journal of Modern Knowledge of Sustainable Agriculture. 8 (3). [In Persian].
26. Balilashaki, KH., Naderi, R. & Kalantari, S. (2016). Comparing sexual and asexual micropropagation potential for reduction of juvenile phase in Phalaenopsis orchid. Iranian Journal of Horticultural Science, 47 (2), 221-232. [In Persian with English abstract].
27. Draper, S.R. (1985). Seed science and technology. International seed testing association (ISTA).
28. Chien, K.W., Agrawal, D.C., Tsay, H.S., & Chang, C.A. (2015). Elimination of mixed 'Odonto glossum ringspot' and 'Cymbidium mosaic' viruses from Phalaenopsis hybrid "V3" through shoot-tip culture and protocorm-like body selection. Crop Protection, 67, 1-6. [DOI:10.1016/j.cropro.2014.09.008]
29. Falconer, A.R. (1989). Introduction to Quantitative Genetics. 3rd edition. Longman, New York, USA. pp. 223.
30. Haji-babaii, M., Goldani, M., Shirani-rad, A.H., & Nezami, A. (2015). Evaluation of characteristics and indices germination affecting drought tolerance in new lines of Brassica napus. Journal of Crop Physiology. 7 (26), 71-84.
31. Hamidi A, Rudi D, Asghari V, Hajilui, S. (2009) Study on applicability of controlled deterioration vigor test for evaluation of seed vigor and field performance of three oil-seed rape (Brassica napus L.) cultivars. Journal of Plant and Seed, 24, 677-706. [In Persian with English Abstract]
32. Hunter, E.A., Glasbey, C.A., & Naylor, R.E.L. (1984). The analysis of data from germination tests. Journal of Agricultural Science, Cambridge, 102, 207-213. [DOI:10.1017/S0021859600041642]
33. Jhon, A.Q., Bichoo, G.A., & Wani, S.A. (2002). Correlation studies in gladiolus. Journal of Ornamental Hortculture, 5, 25-29.
34. Johnson, R.A., & Wichern, D.W. (1988). Applied multivariate statistical analysis. Prentice Hall International Inc., London, 607p. [DOI:10.2307/2531616]
35. Kheybari, M., Shirani Rad, A.H., Seyfzadeh, S., Hadidi Masouleh, E., & Zakerian, H.R. (2018). Investigation of sowing date of mother plant effect on germination indices of autumn rapeseed cultivars and lines. Iranian Journal of Seed Science and Technology. 7 (2), 237-246.
36. Lee, J., & P.J. Kaltsikes . (1973) . Multivriate statistical anlysis of grain yield and agronomic characters in durum wheat. Theoretical and Applied Genetics, 43, 226-231. [DOI:10.1007/BF00309138]
37. Liu, Y.C., Lin, B.Y., Lin, J.Y., Wub, W.L., & Chang, C.C. (2016). Evaluation of chloroplast DNA markers for intraspecific identification of Phalaenopsis eustress cultivars. Scientia Horticulturae, 203, 86-94. [DOI:10.1016/j.scienta.2016.03.021]
38. Miano, T.F. Rabbani, M.G., & Balochi, A.W. (2015). Character association and path analysis in orchids, Science International Lahore, 27(4), 3297-3300.
39. Minh, T.N., Khang, D.T., Tuyen, P.T., Minh, L.T., Anh, L.H., Quan, N.V., Ha, P.T.T., Quan, N.T., Toan, N.P., & Elzaawely, A.A. (2016). Phenolic compounds and antioxidant activity of Phalaenopsis orchid hybrids. Antioxidants, 5, 31. [DOI:10.3390/antiox5030031]
40. Misra, S., Gupta,Y.C., & Rao, A.R. (2003). Correlation and path-coefficient studies in Carnation. Journal of Ornamnetal. Horticulture, 6, 24-28
41. Mohammadi, S.A., & B.M. Prasanna. (2003). Analysis of genetic diversity in crop plants- Salient statistical tools and considerations. Crop Science, 43(3), 1235-1248. [DOI:10.2135/cropsci2003.1235]
42. Radhakrishna, K.N., Janakiram, T., & Srinivas, M. (2004). Correlation studies in tuberose (Polianthes tuberose L.). Journal of Ornamnetal. Horticulture, 7, 110-116
43. Rasmussen, H.N. (1995). Terrestrial Orchids from Seed to Mycotrophic Plants. Cambridge University Press, Cambridge, 1564 PP. [DOI:10.1017/CBO9780511525452]
44. Roin, Z., Hasanpour Asil, M., and Sabouri, A. (2015). Evaluation of morphological characteristics, genetically valuation and genotypic grouping in Chrysanthemum. Journal of Crop production and processing, 5 (16), 345- 359. [DOI:10.18869/acadpub.jcpp.5.16.345]
45. Salehzade, H., Izadkhah Shishvan, M., & Chiyasi, M. (2009). Effect of seed priming on germination and seedling growth of wheat (Triticum aestivum L.). Journal of Biological Sciences, 4(5), 629-631.
46. Shekari F, Masiha, S., & Esmaeilpour, B. (2007). Physiology of vegetable crops (Translated). University of Zanjan Publications, Zanjan. 395 pp. [In Persian with English Abstract].
47. Tekrony, D.M. & Egli, D.B. (1991). Relationship of seed vigor to crop yield: a review. Crop Science, 31, 816-822. [DOI:10.2135/cropsci1991.0011183X003100030054x]
48. Zheng, Y.X., Shen, B.N., Chen, C.C., & Jan, F.J. (2010). Odonto glossum ring spot virus causing flower crinkle in Phalaenopsis hybrids. European Journal of Plant Pathology, 128, 1-5. [DOI:10.1007/s10658-010-9630-0]
49. Bagheri, H., Ghazi-khanlou Sani, Y., Andalibi, B., Azimi-moghadam, M.R., Zangani, A., & Jamshidi, S. (2012). Study of seed germination indices and early growth of safflower seedlings with different seed weight under drought stress. Quarterly journal of Modern Knowledge of Sustainable Agriculture. 8 (3). [In Persian].
50. Balilashaki, KH., Naderi, R. & Kalantari, S. (2016). Comparing sexual and asexual micropropagation potential for reduction of juvenile phase in Phalaenopsis orchid. Iranian Journal of Horticultural Science, 47 (2), 221-232. [In Persian with English abstract].
51. Draper, S.R. (1985). Seed science and technology. International seed testing association (ISTA).
52. Chien, K.W., Agrawal, D.C., Tsay, H.S., & Chang, C.A. (2015). Elimination of mixed 'Odonto glossum ringspot' and 'Cymbidium mosaic' viruses from Phalaenopsis hybrid "V3" through shoot-tip culture and protocorm-like body selection. Crop Protection, 67, 1-6. [DOI:10.1016/j.cropro.2014.09.008]
53. Falconer, A.R. (1989). Introduction to Quantitative Genetics. 3rd edition. Longman, New York, USA. pp. 223.
54. Haji-babaii, M., Goldani, M., Shirani-rad, A.H., & Nezami, A. (2015). Evaluation of characteristics and indices germination affecting drought tolerance in new lines of Brassica napus. Journal of Crop Physiology. 7 (26), 71-84.
55. Hamidi A, Rudi D, Asghari V, Hajilui, S. (2009) Study on applicability of controlled deterioration vigor test for evaluation of seed vigor and field performance of three oil-seed rape (Brassica napus L.) cultivars. Journal of Plant and Seed, 24, 677-706. [In Persian with English Abstract]
56. Hunter, E.A., Glasbey, C.A., & Naylor, R.E.L. (1984). The analysis of data from germination tests. Journal of Agricultural Science, Cambridge, 102, 207-213. [DOI:10.1017/S0021859600041642]
57. Jhon, A.Q., Bichoo, G.A., & Wani, S.A. (2002). Correlation studies in gladiolus. Journal of Ornamental Hortculture, 5, 25-29.
58. Johnson, R.A., & Wichern, D.W. (1988). Applied multivariate statistical analysis. Prentice Hall International Inc., London, 607p. [DOI:10.2307/2531616]
59. Kheybari, M., Shirani Rad, A.H., Seyfzadeh, S., Hadidi Masouleh, E., & Zakerian, H.R. (2018). Investigation of sowing date of mother plant effect on germination indices of autumn rapeseed cultivars and lines. Iranian Journal of Seed Science and Technology. 7 (2), 237-246.
60. Lee, J., & P.J. Kaltsikes . (1973) . Multivriate statistical anlysis of grain yield and agronomic characters in durum wheat. Theoretical and Applied Genetics, 43, 226-231. [DOI:10.1007/BF00309138]
61. Liu, Y.C., Lin, B.Y., Lin, J.Y., Wub, W.L., & Chang, C.C. (2016). Evaluation of chloroplast DNA markers for intraspecific identification of Phalaenopsis eustress cultivars. Scientia Horticulturae, 203, 86-94. [DOI:10.1016/j.scienta.2016.03.021]
62. Miano, T.F. Rabbani, M.G., & Balochi, A.W. (2015). Character association and path analysis in orchids, Science International Lahore, 27(4), 3297-3300.
63. Minh, T.N., Khang, D.T., Tuyen, P.T., Minh, L.T., Anh, L.H., Quan, N.V., Ha, P.T.T., Quan, N.T., Toan, N.P., & Elzaawely, A.A. (2016). Phenolic compounds and antioxidant activity of Phalaenopsis orchid hybrids. Antioxidants, 5, 31. [DOI:10.3390/antiox5030031]
64. Misra, S., Gupta,Y.C., & Rao, A.R. (2003). Correlation and path-coefficient studies in Carnation. Journal of Ornamnetal. Horticulture, 6, 24-28
65. Mohammadi, S.A., & B.M. Prasanna. (2003). Analysis of genetic diversity in crop plants- Salient statistical tools and considerations. Crop Science, 43(3), 1235-1248. [DOI:10.2135/cropsci2003.1235]
66. Radhakrishna, K.N., Janakiram, T., & Srinivas, M. (2004). Correlation studies in tuberose (Polianthes tuberose L.). Journal of Ornamnetal. Horticulture, 7, 110-116
67. Rasmussen, H.N. (1995). Terrestrial Orchids from Seed to Mycotrophic Plants. Cambridge University Press, Cambridge, 1564 PP. [DOI:10.1017/CBO9780511525452]
68. Roin, Z., Hasanpour Asil, M., and Sabouri, A. (2015). Evaluation of morphological characteristics, genetically valuation and genotypic grouping in Chrysanthemum. Journal of Crop production and processing, 5 (16), 345- 359. [DOI:10.18869/acadpub.jcpp.5.16.345]
69. Salehzade, H., Izadkhah Shishvan, M., & Chiyasi, M. (2009). Effect of seed priming on germination and seedling growth of wheat (Triticum aestivum L.). Journal of Biological Sciences, 4(5), 629-631.
70. Shekari F, Masiha, S., & Esmaeilpour, B. (2007). Physiology of vegetable crops (Translated). University of Zanjan Publications, Zanjan. 395 pp. [In Persian with English Abstract].
71. Tekrony, D.M. & Egli, D.B. (1991). Relationship of seed vigor to crop yield: a review. Crop Science, 31, 816-822. [DOI:10.2135/cropsci1991.0011183X003100030054x]
72. Zheng, Y.X., Shen, B.N., Chen, C.C., & Jan, F.J. (2010). Odonto glossum ring spot virus causing flower crinkle in Phalaenopsis hybrids. European Journal of Plant Pathology, 128, 1-5. [DOI:10.1007/s10658-010-9630-0]
73. Bagheri, H., Ghazi-khanlou Sani, Y., Andalibi, B., Azimi-moghadam, M.R., Zangani, A., & Jamshidi, S. (2012). Study of seed germination indices and early growth of safflower seedlings with different seed weight under drought stress. Quarterly journal of Modern Knowledge of Sustainable Agriculture. 8 (3). [In Persian].
74. Balilashaki, KH., Naderi, R. & Kalantari, S. (2016). Comparing sexual and asexual micropropagation potential for reduction of juvenile phase in Phalaenopsis orchid. Iranian Journal of Horticultural Science, 47 (2), 221-232. [In Persian with English abstract].
75. Draper, S.R. (1985). Seed science and technology. International seed testing association (ISTA).
76. Chien, K.W., Agrawal, D.C., Tsay, H.S., & Chang, C.A. (2015). Elimination of mixed 'Odonto glossum ringspot' and 'Cymbidium mosaic' viruses from Phalaenopsis hybrid "V3" through shoot-tip culture and protocorm-like body selection. Crop Protection, 67, 1-6. [DOI:10.1016/j.cropro.2014.09.008]
77. Falconer, A.R. (1989). Introduction to Quantitative Genetics. 3rd edition. Longman, New York, USA. pp. 223.
78. Haji-babaii, M., Goldani, M., Shirani-rad, A.H., & Nezami, A. (2015). Evaluation of characteristics and indices germination affecting drought tolerance in new lines of Brassica napus. Journal of Crop Physiology. 7 (26), 71-84.
79. Hamidi A, Rudi D, Asghari V, Hajilui, S. (2009) Study on applicability of controlled deterioration vigor test for evaluation of seed vigor and field performance of three oil-seed rape (Brassica napus L.) cultivars. Journal of Plant and Seed, 24, 677-706. [In Persian with English Abstract]
80. Hunter, E.A., Glasbey, C.A., & Naylor, R.E.L. (1984). The analysis of data from germination tests. Journal of Agricultural Science, Cambridge, 102, 207-213. [DOI:10.1017/S0021859600041642]
81. Jhon, A.Q., Bichoo, G.A., & Wani, S.A. (2002). Correlation studies in gladiolus. Journal of Ornamental Hortculture, 5, 25-29.
82. Johnson, R.A., & Wichern, D.W. (1988). Applied multivariate statistical analysis. Prentice Hall International Inc., London, 607p. [DOI:10.2307/2531616]
83. Kheybari, M., Shirani Rad, A.H., Seyfzadeh, S., Hadidi Masouleh, E., & Zakerian, H.R. (2018). Investigation of sowing date of mother plant effect on germination indices of autumn rapeseed cultivars and lines. Iranian Journal of Seed Science and Technology. 7 (2), 237-246.
84. Lee, J., & P.J. Kaltsikes . (1973) . Multivriate statistical anlysis of grain yield and agronomic characters in durum wheat. Theoretical and Applied Genetics, 43, 226-231. [DOI:10.1007/BF00309138]
85. Liu, Y.C., Lin, B.Y., Lin, J.Y., Wub, W.L., & Chang, C.C. (2016). Evaluation of chloroplast DNA markers for intraspecific identification of Phalaenopsis eustress cultivars. Scientia Horticulturae, 203, 86-94. [DOI:10.1016/j.scienta.2016.03.021]
86. Miano, T.F. Rabbani, M.G., & Balochi, A.W. (2015). Character association and path analysis in orchids, Science International Lahore, 27(4), 3297-3300.
87. Minh, T.N., Khang, D.T., Tuyen, P.T., Minh, L.T., Anh, L.H., Quan, N.V., Ha, P.T.T., Quan, N.T., Toan, N.P., & Elzaawely, A.A. (2016). Phenolic compounds and antioxidant activity of Phalaenopsis orchid hybrids. Antioxidants, 5, 31. [DOI:10.3390/antiox5030031]
88. Misra, S., Gupta,Y.C., & Rao, A.R. (2003). Correlation and path-coefficient studies in Carnation. Journal of Ornamnetal. Horticulture, 6, 24-28
89. Mohammadi, S.A., & B.M. Prasanna. (2003). Analysis of genetic diversity in crop plants- Salient statistical tools and considerations. Crop Science, 43(3), 1235-1248. [DOI:10.2135/cropsci2003.1235]
90. Radhakrishna, K.N., Janakiram, T., & Srinivas, M. (2004). Correlation studies in tuberose (Polianthes tuberose L.). Journal of Ornamnetal. Horticulture, 7, 110-116
91. Rasmussen, H.N. (1995). Terrestrial Orchids from Seed to Mycotrophic Plants. Cambridge University Press, Cambridge, 1564 PP. [DOI:10.1017/CBO9780511525452]
92. Roin, Z., Hasanpour Asil, M., and Sabouri, A. (2015). Evaluation of morphological characteristics, genetically valuation and genotypic grouping in Chrysanthemum. Journal of Crop production and processing, 5 (16), 345- 359. [DOI:10.18869/acadpub.jcpp.5.16.345]
93. Salehzade, H., Izadkhah Shishvan, M., & Chiyasi, M. (2009). Effect of seed priming on germination and seedling growth of wheat (Triticum aestivum L.). Journal of Biological Sciences, 4(5), 629-631.
94. Shekari F, Masiha, S., & Esmaeilpour, B. (2007). Physiology of vegetable crops (Translated). University of Zanjan Publications, Zanjan. 395 pp. [In Persian with English Abstract].
95. Tekrony, D.M. & Egli, D.B. (1991). Relationship of seed vigor to crop yield: a review. Crop Science, 31, 816-822. [DOI:10.2135/cropsci1991.0011183X003100030054x]
96. Zheng, Y.X., Shen, B.N., Chen, C.C., & Jan, F.J. (2010). Odonto glossum ring spot virus causing flower crinkle in Phalaenopsis hybrids. European Journal of Plant Pathology, 128, 1-5. [DOI:10.1007/s10658-010-9630-0]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bidarnamani F, Mortazavi S N, Rahimi M. Study of correlation and cluster analysis of seed germination characteristics in 5 cultivars of Phalaenopsis orchid in Chen medium. FOP. 2020; 4 (2) :101-114
URL: http://flowerjournal.ir/article-1-162-fa.html

بیدرنامنی فاطمه، مرتضوی سید نجم الدین، رحیمی مریم. بررسی همبستگی و واکاوی خوشه‌ای صفات تنژگی بذر ٥​​​​​​ رقم ارکید فالانوپسیس در محیط کشت Chen. گل و گیاهان زینتی. 1398; 4 (2) :114-101

URL: http://flowerjournal.ir/article-1-162-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 4، شماره 2 - ( پاییز-زمستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
گل و گیاهان زینتی Flower and Ornamental Plants
Persian site map - English site map - Created in 0.2 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4343